PENCAK SILAT SITTARD - GELEEN

Home » Federatie

FEDERASI PENCAK SILAT TRADISI INTERNATIONAL

Naast de grote bonden zoals de IPSI en de wereldbond Persilat, is er een nieuwe wereld organisatie ontstaan in Indonesië, namelijk de World Federasi Pencak Silat Tradisi Internasional (WFPSTI). Deze federatie staat voor de bewustwording van het behoud van traditionele Pencak Silat als een mainstream vechtkunst en edele cultuur. Sinds 27 maart 2019 zijn wij de officiële afgevaardigde van deze nieuwe federatie in Nederland. Het doel van de federatie is om een platform te bieden voor Pencak Silat scholen en verenigingen door het organiseren van evenementen op het gebied van traditionele uitingsvormen van de Pencak Silat, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende Pencak Silat bonden en federaties in Nederland. De Federatie heeft geen winstoogmerk. Financiering voor het organiseren van evenementen komt tot stand door vrijwillige donaties.

De FPSTI heeft in Azie een snelle opmars gemaakt maar ook in Europa zijn er al enkele landen die de World Federasi Pencak Silat Tradisi Internasional (WFPSTI) vertegenwoordigen zoals:

  • FPSTI Netherlands
  • FPSTI Belgium
  • FPSTI Germany
  • FPSTI Italy
  • FPSTI Turkey